Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt vatten och hav.

Skapad 2018-04-06 09:59 i Lustigkullens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Genom att utforska hav och vatten uppmärksammar och upptäcker barnen likheter och olikheter.

Innehåll

Frågeställning:

Hur vidgar vi barnens syn på naturvetenskap genom att utforska olika hav?

 

Mål:

Att vi ska se att barnen fått utveckla och utforska sin förmåga att ställa hypoteser kring naturvetenskap.

Att alla barn ska vara delaktiga och bidra vid reflektion.

Att barnen självständigt och tillsammans i gruppen ska våga pröva olika lösningar

 

 

 

 

Syfte:

Att barnen ska få utforska sina hypoteser

Att barnen ska få argumentera, reflektera och fundera kring vardagliga fenomen som barnen stöter på genom att utforska olika hav och det som finns där.

Att barnen ska få upptäcka och utforska naturvetenskap.

 

 

 

Metod:

Vi kommer att ge barnen rika möjligheter och tillfällen till reflektion och samtal.

Vi kommer att utmana barnen i deras tankebanor och visa på olika sätt att tänka och agera.

Vi kommer att ge barnen möjligheter att få utveckla sin förmåga att ställa, pröva och utforska sina hypoteser kring naturvetenskap

 

 

 

 

Dokumentation:

Vi ska dokumentera det enskilda barnets lärande i varje barns lärlogg 2-3 gånger/termin Vi ska dokumentera med hjälp av projektmodellen         (5-minreflektioner, veckoreflektioner mm) och blogginlägg i unikum.  Vi ska knäppa kort och anteckna.

 

Uppföljning och utvärdering:

Juni 2018

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: