Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kensukes rike

Skapad 2018-04-06 10:41 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Vi läser en skönlitterärbok och jobbar med att tillgodogöra oss texten för att förstå, analysera och knyta an litteraturen till den egna verkligheten samt för att diskutera och analysera de ämnen boken tar upp.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer under de närmaste veckorna att läsa Kensukes rike tillsammans. Du kommer att få läsa hemma, läsa högt i skolan, lyssna på när andra läser och få svara på frågor muntligt såväl som skriftligt varje vecka. Du kommer också att skriva en bokrecension när vi läst färdigt boken.

Innehåll

Syfte

Att utveckla din läs- och skrivförmåga samt din förmåga att diskutera och resonera kring det du läser.

 

Genomförande

Du kommer att ha sidor att läsa och frågor att svara på till en lektion i veckan. På lektionen läser vi högt och du kommer att få läsa högt och lyssna på andra. Vi kommer också att diskutera det som vi har läst. Du ska lämna in dina svar på frågorna varje vecka. Vi kommer att arbeta mycket med läsförståelse och ordförståelse.

 

Konkretisering av mål

 • Läsa skönlitteratur med flyt (läsa och förstå det som du läser).
 • Göra enkla sammanfattningar av det vi läser, muntligt och skriftligt.
 • Diskutera och resonera kring det vi läser (ha egna tankar om det vi läser), muntligt och skriftligt.
 • Använda grundläggande skrivregler (punkt, stor bokstav, styckeindelning).

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • De svar på frågorna som du lämnar in varje vecka.
 • Hur du diskuterar och resonerar muntligt på lektionerna.
 • Din bokrecension.

 

Uppgifter

 • Kensukes rike

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

Sv SvA
Att läsa - Förstå, analysera, reflektera kring skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att på ett enkelt, sammanhängande sätt återge det väsentliga i boken visar du på en grundläggande läsförståelse.
Genom utvecklade sammanfattningar fångar du det väsentliga i boken och visar på en god läsförståelse.
Genom välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll fångar du det väsentliga i boken och visar på en mycket god läsförståelse.
Reflektera - utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor..
Du tolkar och reflekterar på ett enkelt sätt kring bokens budskap.
Du tolkar och reflekterar på utvecklat sätt kring bokens budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar och reflekterar på ett välutvecklat sätt kring bokens budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Skriftligt
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Skrivuppgift
Innehåll
Din text innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din text innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din text innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Form och språk
Du använder dig av viss språklig variation. Du hittar vid tillfällen olika sätt att uttrycka dig på.
Du använder dig av relativt god språklig variation. Du hittar en del olika sätt att uttrycka dig på.
Du använder dig av god språklig variation. Du hittar olika sätt att uttrycka dig på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: