Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 3B

Skapad 2018-04-06 11:04 i Njutångers skola Hudiksvall
Planering utifrån boken "Koll på matematik 3A". Talet 10 000. Positionssystemet. Tallinje. Addition och subtraktion, talfamiljer. Problemlösning. Multiplikation, sjuans tabell. Divosion, dividerat med 7. Multiplikation, nians tabell. Division, dividerat med 9. Multiplikation - division, matematisk formulering. Addition-Subtraktion, matematisk formulering, Problemlösning - rita, pröva, tabeller och mönster. Längd - uppskatta och mäta i decimeter. Längd - mäta och omvandla i decimeter och centimeter. Längd - mäta och omvandla i centimeter och millimeter. Längd - jämföra, omvandla kilometer och mil. Sannolikhet. Analog och digital tid. Tidsskillnader. Året. Datum och almanacka. Cirkeldiagram. Tal i bråkform. Multiplikationstabellerna 1-5. Multiplikationstabellerna 6-10- Algebra. Geometri.
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga utifrån de olika kapitlen i boken som behandlar olika saker:

 • Volym (liter, deciliter och milliliter)
 • hela tusental
 • problemlösning
 • algebra (likheter och ekvationer)
 • symmetri
 • olika strategier i addition och subtraktion
 • skala
 • tidsskillnad
 • digital tid
 • multiplikation
 • division
 • mönster
 • omkrets
 • area
 • vikt (gram och kilo)
 • temperatur
 • tabeller och diagram
 • tal i bråkform
 • avrundning
 • överslagsräkning

Genom:

 • Samtal
 • diagnoser
 • observation
 • grupparbeten
 • enskilt arbete i matematikboken

4. Undervisning:

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 3B
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • matematikövningar på chromebook eller ipaden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: