Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Kristendom, judendom och islam

Skapad 2018-04-06 12:39 i Lekstorpsskolan Lerum
En planering gjord efter kunskapskraven i relgion i åk 3.
Grundskola 2 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Religion: Kristendom, judendom och islam

Innehåll

Big five

 • Begreppsförmåga
 • Kommunikationsförmåga

Syfte och förmåga

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.            

Kunskapskrav

” Eleven kan beskriva några platser för religionsutövning och kopplar dessa med religioner som utövas i närområdet.”

” Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.”

”Eleven kan återge några delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.”

”Eleven kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.”

”Eleven kan använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken.”

Vad?

 • Du ska kunna namnen på platser/byggnader för religionsutövning inom religionerna kristendom, islam och judendom.
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid från kristendomen, islam och judendomen.
 • Du kan ge exempel på någon symbol från kristendomen, islam och judendomen.
 • Du kan återge några delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • Eleven kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och i Gråbo förr i tiden.

Hur? Vi lär oss genom att

 • Grupparbeten där vi skriver faktatexter.
 • Bilduppgift på samlingsplatser eller symboler.
 • Se på filmer.
 • Läsa faktatexter.
 • elevspel.se
 • Studiebesök

Bedömningssituationer

Du visar oss vuxna vad du kan genom att…

 • Skriva faktatext.
 • Para ihop symbol, plats för religionsutövning och högtider med respektive religion. Ev. dra streck.
 • Skriva ner någon berättelse ur Bibeln och en berättelse om någon Gud eller hjälte i någon myt med hjälp av stödord.
 • I faktatexterna används stor bokstav och punkt på rätt ställe.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: