👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kroppen

Skapad 2018-04-06 12:49 i Pysslingen Förskolor Östra Ekedal Pysslingen
Förskola
En pedagogisk planering utifrån ett utforskande arbete med kroppen.

Innehåll

Projekt Kroppen

 

Nuläge/Intresse

Vi ser ett intresse hos barnen då de pratar om kroppen. Barnen tittar ofta i olika böcker om kroppen och är nyfikna på hur man ser ut inuti och utanpå sin kropp. Vi ser att barnen har ett behov av att förstå varandras likheter och olikheter.

Prioriterat Mål/Syfte

Mål

  • Att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 
  • Att barnen utvecklar sin kroppsuppfattning och sin förståelse av vikten att värna om sin hälsa.
  • Att barnen reflekterar själva och tillsammans om hur kroppen fungerar och dess uppbyggnad.

 

Metod/arbetssätt

Vi samtalar i grupp om hur kroppen fungerar i olika situationer.

Vi kommer att arbeta i mindre grupper där vi kommer att lyfta olika ämnen. 

Vi kommer också att gå till biblioteket och låna böcker som belyser ämnet.

Vi kommer att dokumentera och lägga in det i barnens lärloggar eller blogga.

Hur

Genom att vara tillåtande pedagoger som uppmuntrar barnen till att utforska, experimentera, reflektera, analysera genom att se till att det finns material och information. Genom att barnen tillägnar sig kunskap tillsammans och enskilt. Att barnen lär sig ta ansvar genom att känna delaktighet i gemenskapliga sammanhang så som morgonmötena och gruppaktiviteter. 

 

Utvärdering, reflektion och analys.

Hur blev det?

Vart hamnade vi?

Vart ligger intresset nu?

Nådde vi läroplansmålen?

Hur?

När och vilka gör uppföljning, utvärdering, resultat och analys?

Vem ansvarar för vad?

Alla pedagog har lika stort ansvar.

Tidssatt 

Vt-18 till vt-18 juni

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016