Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-04-06 14:12 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om olika tvådimensionella geometriska figurer, olika vinklar, förstoring och förminskning och att använda skala.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med kapitlet ska du kunna:

 • namnge olika månghörningar och beskriva dem med hjälp av begreppen sida, hörn och vinkel
 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar då vi samtalar kring ord och begrepp och tillsammans arbetar med exempeluppgifter
 • arbeta med praktiska övningar av olika slag
 • arbeta med par- och gruppuppgifter
 • räkna övningsuppgifter i boken Matte Borgen 4, enskilt och ibland parvis
 • lösa problem tillsammans i klassen.

Begrepp

Vi kommer att arbeta med de här begreppen: rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, störst vinkel, minst vinkel, månghörning, parallelltrapets, parallellogram, rektangel, kvadrat, triangel, rätvinklig triangel, likbent triangel, liksidig triangel sida, hörn, parallella sidor, naturlig storlek, förstoring, förminskning och skala. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • föreslå lösningar 
 • lösa enkla rutinuppgifter inom geometri
 • kunna se om svaret du har kommit fram till är rimlig
 • använda matematiska begrepp
 • beskriva begrepp med hjälp av matematiska ord

Du visar vad du kan genom:

 • att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner och pararbeten
 • vid skriftligt arbete
 • vid diagnoser

Arbetstid

Vi arbetar med arbetsområdet främst under vecka 13-17.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Geometri

-------->
-------->
-------->
Geometri
Du kan namnet på olika månghörningar.
Du har ännu inte visat att du kan namnet på olika månghörningar
Du är på god väg att visa att du kan namnet på olika månghörningar
Du har visat att du kan namnet på olika månghörningar
Geometri
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du har ännu inte visat att du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du är på god väg att visa att du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du har visat att du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Geometri
Du kan förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
Du har ännu inte visat att du kan förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
Du är på god väg att visa att du kan förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
Du har visat att du kan förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
Geometri
Du kan förstå och använda skala.
Du har ännu inte visat att du kan förstå och använda skala.
Du är på god väg att visa att du kan förstå och använda skala.
Du har visat att du kan förstå och använda skala.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: