Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling av tekniska lösningar för kommunikation

Skapad 2018-04-06 16:40 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Teknik
Hur har teknikutvecklingen påverkat våra kommunikationsmöjligheter?

Innehåll

Uppdrag

Skriv en uppsats om en teknisk produkt och dess utveckling. Utvärdera hur den påverkat våra liv.

Uppgifter

 • Utveckling av tekniska lösningar - skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknikutveckling

E
C
A
Te
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras med tiden och visar på drivkrafter för den tekniska utvecklingen
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras med tiden och visar på drivkrafter för den tekniska utvecklingen
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras med tiden och visar på drivkrafter för den tekniska utvecklingen
Te
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Ke Fy Bi
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ke Fy Bi
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: