Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA VÅR

Skapad 2018-04-07 11:46 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Detta Temat är vårt stora tema denna terminen. Vi kommer arbeta med det under mars-april och maj. Det kommer kopplas till samtliga ämnen och kommer innehålla både teoretiskt och praktiskt. sen avslutar vi temat med lägerskola i Hjelmsjövik.
Grundsärskola 2 – 7 Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Motorik Kommunikation
Detta Temat är vårt stora tema denna terminen. Vi kommer arbeta med det under mars-april och maj. Det kommer kopplas till samtliga ämnen och kommer innehålla både teoretiskt och praktiskt. sen avslutar vi temat med lägerskola i Hjelmsjövik. Vi kommer även samarbeta med pedagoger från Miljöverkstaden.

Innehåll

TEMA VÅR

Detta tema kommer vi att arbeta med i mars, april och maj. Vi ska utöva uteaktiviteter som man bara kan göra på våren. Ta reda på hur allt förändras under våren.. Vi ska lära oss om vädret och om månaderna som är under våren. Hur kan vädret vara så växlande? Varför ändrar vi klockan? Vi funderar över hur våren påverkar oss och djuren. Dessutom fundera över vilka kläder vi måste använda. Sen ska vi även skapa vårbilder och vårfigurer i olika material. Vi kommer även lära oss om odling och miljö och natur tillsammans med pedagoger från Miljöverkstaden. Sen avslutar vi hela vårt Tema med lägerskola i Hjelmsjövik.

 

SYFTET

¤ eleverna ska utveckla kunskaper om natur och om människan

¤ eleverna ska utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum och tid

¤ detta gör så att eleverna ges förutsättning att tolka och påverka sin verklighet

¤ genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen i olika årstider

¤ lärandet ska även bidra till att ge en förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv

¤ i estetiskt syfte ska eleverna få skapa i olika material och utveckla kunskaper om dessa

¤ detta ska bidra till kreativitet och fantasi

¤ eleverna ska även ges möjligheter att dokumentera med foto och film

¤ eleverna ska även få träna sig i att hitta information från olika källor

¤ eleverna ska få förutsättningar för att utveckla sin förståelse från omvärlden

¤ eleverna ska undersöka natur i närmiljön

 

VAD

* olika sätt att skapa

* fotografering och filmande

* material som kan användas vid skapande

* vilka verktyg behöver jag

* klädsel för olika aktiviteter

* undersöka närmiljön

* rörelseaktiviteter under olika årstider

* återkommande mönster i naturen - årstider och vädertyper

* hur på verkar det människa och djur

* vattnets olika former

* uttryck för tid i t.ex. årstid

* metoder och strategier för att påverka situationer - vad har jag på mig

* undersöka vad som händer med djur och natur under våren och vad behövs och varför?

* undersöka växter och djur - namn, levnadsvillkor och miljö

 

HUR

* eleverna kommer att vara ute mycket och undersöka hur det ser ut i naturen när det är vår - vad händer - vad förändras från vintern till våren?

* vi kommer att fota och filma med våra I-pads för att dokumentera

* vi ska fundera över vad vi kan göra på våren - vad blir annorlunda för oss?

*  vi ska ge oss ut och se när allt börjar växa och undersöka vilka djur som tittar fram

* eleverna kommer att få undersöka växter och djur

* undervisningen kommer även att ske med film och bilder

* eleverna kommer få lära sig vilka kläder man har på våren och vad dom heter och  även kunna teckna dom

* vi kommer prata om vilka månader - var på året - varför - temperatur - väder

* vilken högtider har vi under våren? - vad gör vi då? - varför?

* vi kommer lära oss om påsken - se filmer - göra påskpyssel - ha påskfestlighetet - lära oss via påskberättelser - besöka Fredriksdal och få undervisning om påsken förr

* kommer även prata om: valborg - pingst - 1:a maj - kristihimmelsfärd m.fl.

* eleverna ska skapa vårkonstverk i olika material såsom lera, gips, papp, bomull, flörtkulor m.m.

* vi ska fundera över hur djuren har det och om vi kan hjälpa dom

* ska göra foderautomater till djuren

* gå ut och titta på spår - vems är dom?

* Miljöverkstaden kommer och vi går i ut i skogen och lär om allt som händer och varför

* Miljöverkstaden kommer till oss och tillsammans odlar vi

* vi ska deltaga i trädplanterar-projektet i Pålsjöskog

* ska klippa och klistra och arbeta med bilder för att se skillnaden på årstider

* ska bege oss ut på våra utedagar i olika miljöer för att undersöka vad som händer - skog - strand - hav - sjö - åker m.m.

* avslutar temat med lägervistelse i Hjelmsjövik

 

KUNSKAPSKRAV ÅR 9

# eleven kan delta i att skapa i olika material och med olika verktyg

# eleven deltar i att välja material och verktyg

# eleven deltar i att använda motorik i olika aktiviteter utomhus

# eleven deltar i kommunikation om fysisk aktivitet och väderlek och klädval

# eleven deltar i att använda de kunskaperna i olika situationer

# eleven deltar i varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden

# eleven deltar i observation om vädertyper och årstider

# eleven deltar i kommunikation om vattnets former under våren

# eleven deltar i kommunikation angående djurs livsvillkor under våren

# eleven kan urskilja och reagera på egenskaper hos växter och djur

# eleven deltar i kommunikation om djur och växter och deras livsmiljö och livsvillkor

# eleven kan delta i att orientera sig i närmiljö

# eleven deltar i kommunikation angående betydelse med fysisk aktivitet och utemiljö såsom t.ex. klädval

# eleven kan deltaga i varierande utomhusaktiviteter i varierande miljöer

# eleven medverkar i att följa allemansrätten

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att .....

se Matris

 

Matriser

MOT VAA VEU KOM ES
TEMA VÅR

Nivå 2
DETTA KAN JAG
Nivå 3
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KLARA
Ny aspekt
# du deltar i kommunikation angående djurs livsvillkor under våren
Ny aspekt
# du deltar i kommunikation om vattnets former under våren
Ny aspekt
# du deltar i observation om vädertyper och årstider
Ny aspekt
# du deltar i varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden
Ny aspekt
# du deltar i kommunikation om fysisk aktivitet och väderlek och klädval
Ny aspekt
# du deltar i att använda de kunskaperna i olika situationer
Ny aspekt
# du deltar i att använda motorik i olika aktiviteter utomhus
Ny aspekt
# du kan delta i att skapa i olika material och med olika verktyg
Ny aspekt
# du deltar i att välja material och verktyg
Ny aspekt
# du deltar i varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden
Ny aspekt
# du medverkar i att följa allemansrätten

Ny rubrik

FÖRDJUPANDE KUNSKAPER I ÅR 9
Nivå 2
DETTA KAN JAG
Nivå 3
DETTA ÄR JAG PÅVÄG ATT KLARA
Ny aspekt
# du redovisar angående djurs livsvillkor under våren
Ny aspekt
# du berättar om vattnets former under våren
Ny aspekt
# du gör observation om vädertyper och årstider
Ny aspekt
# du utövar varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden
Ny aspekt
# du berättar om fysisk aktivitet och väderlek och klädval
Ny aspekt
# du använder dig av de kunskaperna i olika situationer
Ny aspekt
Ny aspekt
# du skapar i olika material och med olika verktyg
Ny aspekt
# du väljer material och verktyg
Ny aspekt
# du genomför olika aktiviteter utomhus och anpassar dig till förhållandena
Ny aspekt
# du följer allemansrättens regler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: