Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården År 1

Skapad 2018-04-07 11:57 i Bringsta skola Nordanstig
Vi lär oss om livet på en bondgård. Vi lär oss om gårdens djur och växter. Vi lär oss om hur det var förr och hur det är nu.
Grundskola 1 Biologi NO (år 1-3) Teknik Svenska
Du kommer att lära dig vad djurfamiljerna på en bondgård heter.

Du kommer att lära dig om maten från en bondgård.

Du kommer att lära dig skillnaden mellan förr och nu på bondgården.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Du ska:

 • Kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Kunna vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas
 • Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk
 • Känna till vilken mat vi får från bondgården
 • Kunna namnge ett par av våra vanligaste sädesslag
 • Kunna skriva enklare faktatexter om några av djuren
 • Kunna göra jämförelser om livet på bondgården förr och nu
 • Kunna hur några jordbruksredskap förändrats över tid

Bedömning

Vi kommer bedömma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal
 • Benämna några av de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Kunna djurens olika namn i en familj (ko, tjur och kalv)
 • Skriva en enklare faktatext
 • Kunna namnet på ett par vanliga sädeslag
 • Kunna skillnaden på några jordbruksredskap förr och nu

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa enkla faktatexter om bondgårdsdjur
 • Skriva enkla faktatexter
 • Lyssna på en skönlitterär berättelse om bondelivet
 • Titta på en kort film/powerpoint  om livet på en bondgård 
 • Prata om vilken mat som kommer från bondgården

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: