Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital bildbearbetning

Skapad 2018-04-07 12:30 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 7 – 9 Bild
Digital bildbearbetning – Kliv i i konstverket. Lär dig att klippa, klistra och att manipulera en bild. Du arbetar med flera bilder och sätt ihop till en.

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om...

                            Digital bildbearbetning och hur du kan manipulera bilder.

I undervisningen kommer vi att...

      öva på att arbeta med bildredigering i programmet www.pixlr.com.
Du lär dig att arbeta med bilder i olika lager, du använder olika verktyg för att markera,klippa och klistra
för att manipulera en bild. När du har övat på några bilder och testat funktioner och verktyg så får du uppgiften,
" kliv in i ett konstverk".

      Du ska välja ett valfritt konstverk som du ska kliva in i. Fundera på hur du med ett fotografi på dig själv, i helbild
eller halvbild kan förstärka eller förändra budskapet i ett konstverk.
OBS! Det får inte bara vara ditt ansikte. Manipulera bilden så väl som du kan tänk på form och färg.

          Alternativ till digitalt skapande, Manipulera en bild i kollageteknik. Välj ett konstverk fundera på vilket budskapet är i bilden.
Du ska med dina idéer förstärka eller förändra budskapet. Manipulera bilden så väl som du kan.
Med ord skriver/ berättar du vad som händer i din nya bilden.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

I bild och skrift.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

Bl
Bild 7-9 Almåsskolan

Uppvisar ännu inte grundläggande förmågor.
E
C
A
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl ge nomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Beskriva bilder och verk
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: