Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2018-04-07 17:21 i Noltorpsskolan Alingsås
Grundskola 6 Fysik
Under kommande period kommer du få lära dig om solen, månen, stjärnorna, planeterna och årstiderna. Du ska känna till de olika planeterna och deras förhållande till varandra.

Innehåll

En period framåt kommer vi arbeta med astronomi. Under arbetets gång kommer du bland annat få lära dig:

 • Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras
 • Varför månen lyser och dess olika faser
 • Hur jorden och månen rör sig i förhållande till solen och till varandra
 • Vad en stjärna är och varför de lyser samt några stjärnbilder
 • Om människan i rymden
 • Tidmätning på olika sätt
 • Begrepp: solsystemet, jordaxel, månförmörkelse, stjärnbilder, solförmörkelse, vintersolståndet, sommarsolståndet, sommartid, galax, Vintergatan, måne, fas, fullmåne, halvmåne, nymåne

För att lära dig detta kommer vi att:

 • Ta fram fakta om astronomi med hjälp av olika källor t ex böcker, filmer och internet
 • Sammanställa och skriva olika faktatexter
 • Göra enkla undersökningar

När arbetet är klart ska du:

 • Kunna förklara med hjälp av himlakropparnas rörelser vad som menas med ett år, årstiderna och ett dygn
 • Kunna förklara begreppen vi har arbetat med
 • Kunna förklara varför månen lyser och dess olika faser
 • Kunna förklara vad en stjärna är, varför de lyser och namnge några stjärnbilder
 • Kunna namnge några personer som genomfört en rymdresa
 • Känna till olika sätt att mäta tid

Jag kommer att bedöma hur du:

 • Hur du arbetar på lektionerna, både enskilt och i grupp
 • Hur du utför arbetsuppgifter och deltar i diskussioner
 • Med hjälp av himlakropparnas rörelser förklarar och resonerar om vad som menas med ett år, årstiderna och ett dygn
 • Förklarar begreppen vi har arbetat med
 • Söker och värderar fakta, sammanställer och skriver faktatexter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  C 6

Matriser

Fy
Fy - områdesmatris Astronomi år 6 2016

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör astronomi.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör astronomi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör astronomi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör astronomi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka natur­vetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
2
genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
3
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om astronomi kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. I utvecklade och underbyggda resonemang om astronomi kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om astronomi kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
eleven beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
eleven förklarar och visar på samband om himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
eleven förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: