Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik och sannolikhet åk 7-9

Skapad 2018-04-07 21:13 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Grundskola 9 Matematik
Hur stor chans har man att vinna på lotteri? Hur gör man statistiska undersökningar? Detta är två av många frågor som vi ska få svar på.

Innehåll

Statistik och sannolikhet                                                                                

Vi hade genomgångar, grupparbete och individuellt arbete.

När: v. 2-6 ( individuellt)

Vad: Statistik och sannolikhet

Examination: Skriftligt prov och lektionsbedömning.

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

  • bestämma medelvärde, typvärde och median
  • avläsa, tolka, granska och konstruera olika typer av diagram
  • kunna beräkna sannolikheten för att en händelse ska inträffa
  • kunna beräkna sannolikheten vid sammansatta händelse och i vardagliga situationer
  • räkna med kombinationer

Examinationsuppgift:

 

Du ska skriva ett skriftligt prov. 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris - Statistik och sannolikhet - åk 7-9

Sannolikhet och statistik

Ej deltagit/genomfört
E
Begrepp
Du beskriver begrepp (t.ex. tabeller, diagram, medelvärde, median, typvärde, risk, chans, händelse, osv) och samband mellan dem på ett sätt som läraren kan följa och använder något uttryckssätt, symboler, uträkningar, tabeller eller bilder. Du använder dessa begrepp i välkända situationer på ett sätt som läraren har lätt att följa.
Metod
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar med medelvärde, median, typvärde, sannolikheten för en händelse (beroende eller oberoende) och lösa rutinuppgifter med godtagbart resultat.
Problemlösning
Du använder strategier och metoder för att lösa problem i bekanta situationer. Du bidrar till att formulera enkla modeller som går att använda vid problemlösning. Du för enkla resonemang om hur du löser problemet och om resultatets rimlighet (t.ex. vilket lägesmått är lämpligt att använda). Du bidrar till att ge förslag på hur man kan lösa problemet på något annat sätt.
Kommunikation
Du förklarar ditt resonemang och val av metod med hjälp av tabeller, diagram, beräkningar och andra matematiska uttrycksformer på ett sätt som är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: