Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering VT-2018 årskurs 8-9

Skapad 2018-04-08 03:42 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med orientering. Vi kommer att arbeta med arbetsområdet under de närmaste veckorna. Redovisningen av dina kunskaper kommer ske genom aktivt deltagande på lektionerna med löpande tester av elevens kunskaper samt ett praktiskt orienteringsprov.

Innehåll

Syfte

I syftestexten i kursplanen för ämnet står det att eleverna ska kunna följande saker för att klara av det som krävs, ”utdrag ur den aktuella kursplanen”. Under arbetsperioden kommer du också att få arbeta utifrån följande

Centralt innehåll ur Lgr 11

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet.

Fakta, färdigheter och förståelse

 • Att lära sig karttecken.
 • Att lära sig färgerna på kartan.
 • Tumgreppet.
 • Att kunna passa kartan till verkligheten.
 • Ledstångsorientering.
 • Att lita på din egen förmåga och våga orientera på egen hand.
 • Koncentration och noggrannhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
OL matris

E
C
A
Kunskapskrav ur Lgr 11
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Kunskapskrav ur Lgr 11
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Konkretisering
Eleven klarar enkel ledstångsorientering med enkla vägval och små avhopp Eleven har med sig idrottsskläder som är anpassade för orientering.
Eleven klarar ledstångsorientering med olika vägval och små avhopp ifrån ledstänger. Eleven har idrottsskläder anpassade till orientering samt olika väderförhållanden
Eleven klarar ledstångsorientering och orientering med svårare vägval samt med större avstånd mellan kontrollerna. På rimlig tid. Eleven har idrottsskläder anpassade till orientering samt olika väderförhållanden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: