Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2018-04-08 06:45 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna skriva en debattartikel efter instruktion.

Du ska kunna citera och göra en källförteckning.

Innehåll

Genomförande

Vi går igenom hur man skriver en debattartikel och läser några exempel.

Vi går igenom hur man citerar och skriver källförteckning.

Du skriver en debattartikel efter instruktion.

Kursplanemål

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sv åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
tes argument motargument avslutning källhänvisning
Innehållet (tes, argument, motargument och avslutning) fungerar i huvudsak. Källhänvisningen fungerar i huvudsak.
Innehållet (tes, argument, motargument och avslutning) fungerar relativt väl. Källhänvisningen fungerar relativt väl.
Innehållet (tes, argument, motargument och avslutning) fungerar väl. Källhänvisningen fungerar väl.
Struktur
rubrik styckeindelning sammanhang - röd tråd källförteckning
Debattartikeln är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Källförteckningen fungerar i huvudsak.
Debattartikeln är sammanhängande med tydlig struktur. Källförteckningen fungerar relativt väl.
Debattartikeln är sammanhängande och välstrukturerad. Källförteckningen fungerar väl.
Språk
ordval meningsbyggnad skiljetecken och stavning
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Debattartikeln följer i huvudsak skriftspråkets normer (t ex skiljetecken och stavning).
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad. Debattartikeln följer relativt väl skriftspråkets normer (t ex skiljetecken och stavning).
Ordvalet är varierat, träffande och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Debattartikeln följer väl skriftspråkets normer (t ex skiljetecken och stavning).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: