👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga och bo

Skapad 2018-04-08 12:22 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 Teknik
Byggnader finns överallt omkring oss och de måste vara hållbara! I detta arbetsområde får du lära dig: -hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar. -vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner. -planera och bygga modeller av egna konstruktioner

Innehåll

 

Utgångspunkt

 

Teknikämnet är fortfarande inte helt bekant för alla elever. För att göra det mer begripligt och för att öka förståelsen för tekniken runt omkring oss i vardagen fokuserar vi nu byggnader och konstruktioner eftersom det är något som alla kan relatera till. 

Konkretisering av målen

 

För godtagbara kunskaper ska du: 

 • Känna till några olika sätt att bygga och konstruera på

 

 • Känna till några hållbara och stabila former

 

 • Känna till olika byggmaterial och deras egenskaper, samt för- och nackdelar

 

 • Förstå och kunna använda grundläggande begrepp inom området bygga och bo

 

 • Skissa och tillverka ett "miniatyr-hus" med hjälp av hållbara och stabila former

 

 • Dokumentera arbetsprocessen och utvärdera den 

 

 

 

Genomförande

 • läsa och diskutera utifrån kapitel 3 i läromedlet Puls Teknik.
 • Analys av olika byggnader - utseende och material.
 • Tillverka modeller
 • Laborationer

 

Dokumentation och bedömning

Grupparbete i att tillverka ett hus med hjälp av stabila och hållbara former där ni använderer av de tekniker vi pratat om på lektionerna, och kommer med egna lösningar. Ni ska först göra en planering med en skiss och sedan bygga en modell av huset. Detta dokumenteras och utvärderas sedan av eleverna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6