Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal, bråk, procent, decimaltal och geometri, årskurs 5

Skapad 2018-04-08 15:38 i Edsskolan Östhammar
Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, bråk, procent, decimaltal och geometri.

Innehåll

Mål:

Tal

När du har arbetat med kapitlet ska du

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4
 • kunna räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = X + 2

Bråk

När du har arbetat med kapitlet ska du kunna

 • skriva en halv med olika bråk
 • jämföra och storleksordna bråk
 • räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

Procent

När du har arbetat med kapitlet ska du kunna

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

Decimaltal

När du har arbetat med kapitlet ska du kunna

 • avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmsta heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

Geometri

När du har arbetat med kapitlet ska du

 • veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader
 • veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • kunna räkna med vinkelsumman i en triangel
 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i bland annat Matte Direkt Borgen 5B. 
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser och prov.

 

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar och vid klassdiskussioner.
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna.
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer. 

Matriser

Ma
Tal, bråk, procent, decimaltal och geometri, årskurs 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Division
De fyra räknesätten Du ska kunna räkna kort division med minnessiffra samt veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion. Ex. 14 + 8 x 4
Du kan räkna kort division med minnessiffra samt vet att multiplikation och division går före addition och subtraktion.
Du är säker på kort division med minnessiffra. Du är säker när du ska räkna uppgifter som innehåller både addition/subtraktion och multiplikation/division.
Du visar stor säkerhet vid division med minnessiffra. Du är mycket säker när du ska räkna uppgifter som innehåller både addition/subtraktion och multiplikation/division.
Överslagsräkning
Du ska förstå hur man använder överslagsräkning och bedöma om ditt svar är rimligt.
Du förstår hur man använder överslagsräkning och kan oftast göra rimlighetsbedömning.
Du är säker på överslagsräkning och använder dig av det för att se om ett svar är rimligt.
Du inser värdet av att använda dig av överslagsräkning och rimlighetsbedömning i vardagliga situationer och använder det för att kontrollera svarets rimlighet.
Bråk
Du kan läsa och skriva bråk, storleksordna dem och räkna med dem.
Du har förmågan att läsa och skriva bråk. Du behärskar dessutom att storleksordna och räkna enkla bråk.
Du är säker när du ska jämföra och storleksordna bråk. Du är säker när du räkna ut en viss del av ett antal. Exempelvis vad 2/3 av 18 är, eller vad 3/4 av 24 är. Du visar dina tankegångar.
Du visar stor säkerhet på att jämföra och storleksordna bråk. Du visar tydliga tankegångar när du räkna ut en viss del av ett antal. Exempelvis vad 2/3 av 18 är, eller vad 3/4 av 24 är.
Decimaltal
Du har förmågan att använda och räkna decimaltal.
Du behärskar att storleksordna, avrunda och räkna enkla decimaltal inom de fyra räknesätten.
Du är säker när du ska storlektsordna, avrunda och räkna decimaltal inom de fyra räknesätten. Du redovisar tankegångar och sorterar med enkelhet information i lästal.
Du visar stor säkerhet i att räkna decimaltal inom de fyra räknesätten. Du redovisar tydliga tankegångar och sorterar med enkelhet information i lästal.
Bråk som decimaltal
Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
Du kan omvandla enkla bråk till decimaltal.
Du ser sambandet mellan bråk och decimaltal och visar säkerhet när du ska omvandla dem.
Du ser sambandet mellan bråk och decimaltal. Du visar stor säkerhet vid omvandling decimaltal till bråk och bråk till decimaltal.
Procent
Du vet att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%.
Du vet att 100% är allt, 50% är hälften och 25% är en fjärdedel. Du kan räkna ut 100%, 50% och 25% av t.ex. 100kr.
Du vet att 100% är allt, 50% är hälften och 25% är en fjärdedel. Du kan räkna ut 100%, 50% och 25% av t.ex. 100kr. Du redovisar dina tankegångar.
Du kan genom att du vet hur mycket 100%, 50% och 25% även räkna ut hur mycket andra delar kan vara och överföra det till %, (1/10=10% t ex). Du visar tydliga tankegångar.
Procent - avläsa cirkeldiagram
Du kan avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
Du kan avläsa ett enkelt cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
Du visar säkerhet när du avläser cirkeldiagram och omvandlar delen till procent. Du redovisar dina tankegångar.
Du visar stor säkerhet när du avläser cirkeldiagram och omvandlar med enkelhet delen till procent. Du visar tydliga tankegångar.
Geometri
Du ska veta att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du ska kunna mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du är relativt säker på att mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du vet att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du är säker på att använda gradskiva.
Du ska veta att en rät vinkel är 90°, att en spetsig är mindre och att en trubbig är större. Du är mycket säker på att använda gradskiva.
Vinklar - mäta och rita
Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du är oftast säker på att använda en gradskiva för att rita, mäta eller räkna ut en vinkel. Du vet att ett helt varv är 360 grader och ett halvt varv är 180 grader.
Du kan med säkerhet bedöma hur många grader en vinkel är med hjälp av gradskiva. Du vet att ett helt varv är 360 grader och ett halvt varv är 180 grader. Du vet att en triangels vinkelsumma alltid är 180 grader. Dina ritningar är tydliga.
Du kan med stor säkerhet bedöma hur många grader en vinkel är med hjälp av gradskiva. Du vet att ett helt varv är 360 grader och ett halvt varv är 180 grader.Du vet att triangelns vinkelsumma alltid är 180 grader. Dina ritningar är tydliga och du visar samtliga tankegångar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: