Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö, årskurs 5

Skapad 2018-04-08 16:04 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 5 Kemi
Varför rostar en cykel? Vart tar saltet vägen om man häller det i vatten? Varför kan skräddare gå på vatten? Det här är några frågor som du kommer få svar på när vi arbetat med det här området. Kemi handlar om väldigt små delar, atomer. Tillsammans bygger de allt som finns omkring oss. De kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika saker. Allt som händer och finns runt dig är kemi!

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Undervisning

 • Vi kommer ha diskussioner i helklass och i mindre grupper.
 • Vi kommer arbeta med frågor kopplade till det vi läst.
 • Vi kommer titta på film.
 • Vi arbetar praktiskt med olika laborationer.
 • Vi dokumenterar laborationer.

Bedömningen:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt vid klassdiskussioner.
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna.
 • Ditt arbete vid laborationerna samt dokumentation.

Matriser

Ke
Kemi och miljö, årskurs 5.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra experiment
Praktiska experiment
 • Ke
Du kan genomföra enkla experiment. Du är ganska noggrann och experimenten lyckas hyggligt. Efter experimentet kan du skriva och diskutera lite om vad som hände.
Du kan genomföra experiment. Du är noggrann och experimenten lyckas bra. Efter experimentet kan du skriva och diskutera om vad du sett och vad som som hände. Du kan även visa resultatet med bilder och tabeller.
Du kan genomföra experiment på ett säkert sätt. Du är mycket noggrann och experimenten lyckas väldigt bra varje gång. Efter experimentet kan du skriva och diskutera om vad du sett och vad som som hände. Du kan även visa resultatet med bilder och tabeller. Du kan hitta på egna frågor kring experimentet och klura ut hur man skulle kunna göra fler liknande experiment.
Begrepp
Fakta och viktiga ord
 • Ke
Du känner till lite fakta om atomer, molekyler, lösningar och blandningar. Du kan t.ex berätta om något som är surt och basiskt. Du deltar till viss del i samtal och diskussioner.
Du känner till fakta om atomer, molekyler, lösningar och blandningar. Du kan ge flera exempel på saker som är sura och basiska.Du kan ge exempel på hur vi använder kemi i vardagen. Du deltar till stor del i samtal och diskussioner.
Du kan mycket fakta om atomer, molekyler, lösningar och blandningar. Du kan ge flera exempel på saker som är sura och basiska.Du kan ge flera exempel på hur vi använder kemi i vardagen och industrin, både förr och nu. Du deltar till stor del i samtal och diskussioner samt ställer frågor som leder samtalen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: