Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-Balansera och väga

Skapad 2018-04-08 17:09 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Temat balansera och väga består av olika uppdrag som hjälper oss att utforska sambandet mellan jämvikt och vikt.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Matematik
Temat balansera och väga består av olika uppdrag som hjälper oss att utforska sambandet mellan jämvikt och vikt.

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi jobbar med  NTA-lådan Balansera och väga där arbetsgången bygger på ett naturvetenskapligt undersökande och reflekterande arbetssätt:
- förutsägelse/hypotes
- pröva och testa
- formulera resultat i text och bild
- att jämföra resultat med hypotes

Vi tränar på ord och begrepp som anknyter till arbetet som t.ex; hypotes, resultat, jämvikt, balans, stödpunkt, kalibrera, balansvåg, mobil, lättast - tyngst, symmetri, vikt och volym.

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma hur du kan:

-ställa hypoteser
-följa instruktioner och utföra undersökningar
-dokumentera en undersökning.
-använda vetenskapligt språk

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Ma
NTA balansera och väga

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysk.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ställa hypotes
Du ska och kunna ställa enkla förutsägelser/hypoteser på lektionerna.
Du behöver mycket stöd för att ställa en hypotes och gissar slumpmässigt.
Du behöver stöd att ställa en hypotes och har börjat använda tidigare erfarenheter vid enkla förutsägelser.
Du ställer en hypotes genom att använda dig av tidigare erfarenheter.
Följa en instruktion och utföra undersökning
Du behöver mycket stöd för att följa en instruktion och utföra en undersökning.
Du behöver stöd för att följa en instruktion och utföra en undersökning.
Du kan följa en instruktion och utföra en undersökning.
dokumentation
Du ska kunna dokumentera på ett vetenskapligt sätt. (dvs, bild och/eller text)
Du behöver mycket stöd när du ska dokumentera.
Du behöver stöd när du ska dokumentera.
Du kan själv göra en dokumentation av din undersökning.

Förmågan att använda fysikens begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
vetenskapligt språk
Du ska kunna berätta om dina experiment och visa förståelse och kunna förklara orden: jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare, symmetri.
Du behöver mycket stöd när du ska berätta om ditt experiment.
Du behöver viss stöd för att berätta om ditt experiment och har börjat använda vissa ord.
Du berättar om ditt experiment och använder dig av ord som används i fysiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: