Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 4 - läsförståelse/grammatik

Skapad 2018-04-08 19:02 i Wallbergsskolan Grundskolor
Det går inte en dag utan att du läser något på engelska. Tänk efter; musiktexter, dataspel, instruktioner och information på internet. Tänk dig att också kunna läsa spännande och intressanta böcker på engelska och att kunna läsa nyheter och artiklar på engelska från hela världen. Därför kommer du att få träna dig på att förstå engelsk text.
Grundskola 4 Engelska
Det går inte en dag utan att du läser något på engelska. Tänk efter; musiktexter, dataspel, instruktioner och information på internet. Tänk dig att också kunna läsa spännande och intressanta böcker på engelska och att kunna läsa nyheter och artiklar på engelska från hela världen. Därför kommer du att få träna dig på att förstå engelsk text. Vi kommer också att kombinera detta med grundläggande grammatik, hur språket byggs upp.

Innehåll

Det här ska vi lära

Målet är att du ska:

 • förstå engelska texters/tals innehåll och sammanhang
 • kunna visa att du förstår innehållet i olika typer av text/tal på engelska
 • känna till grundläggande grammatik

Så här ska vi jobba

Du får visa din förmåga att förstå texter genom att t.ex; svara på innehållsfrågor, själv formulera frågor och påståenden, översätta, återberätta, sammanfatta, diskutera och följa skriftliga instruktioner.

 • Du kommer att få arbeta med olika typer av texter.
 • Du kommer att lära dig arbeta med stödord, frågor, ordböcker och digital översättningshjälp.
 • Du kommer att träna på att använda olika strategier som t.ex.:
 1. Kan bilden ge ledtrådar till att förstå texten?
 2. Kan jag känna igen ett ord från svenska eller ett annat språk?
 3. Är min tolkning av ett ord eller uttryck rimlig i sammanhanget?
 4. Vad säger rubriken om innehållet?
 5. Har jag kunskap eller erfarenheter som kan hjälpa mig att förstå mer?

Så här ska du få visa

Jag kommer framför allt att bedöma dina förmågor (läsförståelse och grammatik) genom de samtal och diskussioner vi har under lektionerna samt regelbundna läxförhör. Du kommer att få en text som bedömning där du ska översätta text till engelsk och även till svenska och grammatiska uppgifter på det vi har gått igenom. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6

Matriser

En
ENGELSKA kunskapskrav åk 6,

E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: