Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min historia och tidslinje

Skapad 2018-04-08 19:45 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk Historia

Innehåll

 

Mål för elev

 • Göra en tidslinje med händelser från ditt eget liv och muntligt presentera denna för klassen.

 • Skriva en återberättande text om hur du kom till Sverige eller för dig viktiga händelser från ditt liv.

 • Lära dig relevanta ord och begrepp inom arbetsområdet och visa att du kan använda dessa.

 

Innehåll:

- Intervjua föräldrar

- Skapa och redovisa en egen tidslinje

- Gemensam läsning och samtal

- Genomgångar

- Skriva en återberättande text.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6

Matriser

Hi SvA
Min historia och tidslinje

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidslinje
Du har gjort en mycket enkel tidslinje med lite innehåll. Du visar att du till viss del kan använda en tidslinje för att berätta om ditt liv.
Du har gjort en väl fungerande tidslinje med måttligt innehåll. Du visar att du kan använda en tidslinje för att berätta om ditt liv.
Du har gjort en genomarbetad tidslinje mycket innehåll. Du visar att du kan använda en tidslinje för att berätta om ditt liv.
Muntlig presentation av tidslinje
Du har gjort en mycket kort presentation och talar så att några förstår.
Du har gjort en måttligt lång presentation med ett fungerande uttal.
Du har en fyllig presentation med ett väl fungerande uttal.
Återberättande text
Du skriver en mycket kort och enkel text och du visar att du kan följa strukturen för genren. I din text finns det få relevanta ord.
Du skriver en enkel text och visar att du kan följa strukturen för genren. I din text finns några relevanta ord.
Du skriver en fyllig text och visar att du kan följa strukturen för genren. I din text finns flera relevanta ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: