Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 4

Skapad 2018-04-08 20:01 i Aspen Montessori Grundskolor
Medeltiden - - År 1050-1523. Från Svea rikets grundare Birger Magnusson (Birger Jarl) till Gustav Vasa, Vasatidens start.
Grundskola 5 Historia
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.

Innehåll

 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som historiska bildning och historiemedvetande.  

Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid, och hur det också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder.

 

Mål för eleven

Mål för arbetet med Medeltiden 
Du ska kunna och ska känna till:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Hur livet i ett kloster fungerade.

* Viktiga och betydelsefulla personer

* Hur städer började växa fram.

* Viktiga begrepp.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Tidsperioden medeltiden

 

Undervisning

På det här viset kommer vi att arbeta:

- Se filmer om livet under Medeltiden, delta i gemensamma diskussioner och genomgångar. Läsa i faktaböcker och svara på frågor. Söka information och skriva faktatexter tillsammans och på egen hand. Arbeta i små grupper inom vissa delar av medeltiden, men även i vissa andra delar arbeta ensam.

 

Bedömning

Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp.

Känna till samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid. Känna till viktiga begrepp på medeltiden.

Det här visar du genom diskussioner kring filmer, övningar och samtal under lektionerna och genom de faktatexter du skriver. Du kommer att redovisa grupparbetet med en Power Point-presentation och även få delta i en "tipspromenad" på datorn. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: