👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier

Skapad 2018-04-08 21:01 i Gemensamt Helianthus Dibber Sverige AB
Förskola
Dinosaurier är mäktiga djur som levde för flera hundra miljoner år sedan, djuren väcker stor nyfikenhet bland både barn och vuxna

Innehåll

Bakgrund

Dinosaurier fascinerar barnen och flera visar en stor nyfikenhet till att veta mer om dessa utdöda bjässar. Intresset började med att ett barn önskade att få låna böcker om dinosaurier på biblioteket, när vi läse och tittade i boken i förskolan samlades flera andra barn som då också uppmärksammade dinosaurier och önskade få veta mer om dem

Syfte

Syftet är att fördjupa barnens kunskaper om dinosaurier och att ge dem en förståelse för hur vår värld tidigare sett ut, att dinosaurier en gång levde här på jorden. Syftet är att ge barnen kännedom om olika arter av dinosaurier 

Metod

Vi lånar faktaböcker och andra böcker om dinosaurier på biblioteket, vi googlar med hjälp av lärplattan för att titta på olika dinosaurier

 

Dokumentation och utvärdering

Vi dokumenterar genom lärplattan, observationer och anteckningar. Via Unikum på bloggen och den enskildes lärlogg. Vi utvärderar vid enskilda och gemensamma planeringar och via Unikums verktyg "reflektion och analys"

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016