Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

American History

Skapad 2018-04-09 08:39 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
This unit presents some historic events that together form the history of the United States. It starts with Christopher Columbus and ends with the Vietnam War.

Innehåll

 

MÅL

Att lära oss mer vad som har format USA till vad det är idag.  Att förstå innehållet i olika texter som har med amerikansk historia att göra. Att förstå innehållet i olika kortfilmer och ljudklipp. Att kunna prata och skriva om det vi tar upp i klassrummet. Utveckla ordförrådet med begrepp som hör till området.

 

 

 

ARBETSFORMER

Vi kommer att jobba med Gleerups digitala läromedel med unit "American History". Vi kommer att lyssna, läsa och diskutera texter på ämnet. Samtala i klass, grupp och par. Arbeta med kortare och längre skrivuppgifter. Hörförståelseträning i form av filmklipp och ljudklipp.

 

 

BEDÖMNING

Muntlig förmåga tränas och bedöms i klassrummet under arbetets gång. I slutet av arbetsområdet kommer vi ha ett prov med fokus på bedömning av hörförståelse, läsförståelse och skriftlig förmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: