Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna 5an

Skapad 2018-04-09 08:45 i Högsäters skola Färgelanda
Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i patriarken Abraham. Vi lär oss om dess seder, livsåskådning och heliga platser. Mot slutet av perioden gör vi jämförelser mellan dessa tre religioner (likheter och skillnader).
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i patriarken Abraham. Vi läser om dess seder, livsåskådning och heliga platser. Mot slutet av perioden gör jämförelser mellan dessa tre religioner (skillnader och likheter). Vi kommer även ha ett enklare prov i slutet där man får visa vad man lärt sig.

Innehåll

Vi använder oss av olika material som vi har på skolan i religion. Läraren berättar också, vi ser filmer och diskuterar i grupp då de muntliga förmågorna kommer att tränas. Vi kommer även ha 2 olika prov ett med dator där ni får söka och ett där ni ska skriva utan hjälpmedel.

 

- Ha kunskaper om världsreligionerna samt resonera om likheter och skillnader.

- Visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar.

- Visat kunskaper på vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika religionerna.

- Ha kunskap om de olika religionernas symboler, högtider och relevanta platser. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion- Judendom, Kristendom och Islam

Öva mer.
Jag kan!
Jag är säker!
Heliga platser, ritualer, levnadsregler
Du kan lite om religionernas heliga platser och rum, ritualer och regler men behöver träna mer på på vad de heter och vilken religion de tillhör. .
Du har kunskaper om religionernas heliga platser och rum, ritualer och regler. Det visar du genom att du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader
Du har mycket goda kunskaper om religionernas heliga platser och rum, ritualer och regler. Det visar du genom att du diskuterar på ett väl utvecklat sätt om likheter och skillnader.
Söka information och värdera källors användbarhet.
Du är osäker på olika källor för att söka information om olika sätt att tro.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Det visar du genom att du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Det visar du genom att du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Vad tro kan betyda och hur livet beskrivs i olika religioner.
Du behöver stöttning för att lära dig mer om hur olika religioners livsuppfattning ser ut.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs på i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor. Det visar du genom att föra utvecklade resonemang om varför människor tror.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs på i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor. Det visar du genom att föra väl utvecklade resonemang om varför människor tror.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: