Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 4

Skapad 2018-04-09 08:59 i Nåntunaskolan Uppsala
Övergripande planering i idrott år 1-3
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Rörelse inne och ute under olika årstider.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Ute: Under höstterminens första veckor och vårterminens sista veckor kommer vi i första hand att vara ute. Vi spelar olika lagsporter, leker lekar, tränar samarbete och använder naturen och utemiljön för att träna kondition, löpning och styrka. Vid bra vinterförhållanden tränar vi skridskor vid Nåntunaskolan eller på Studenternas och åker skidor.

Inne: Under de månader vi är inne och använder idrottshallen, tränar vi på de sammansatta grundrörelserna och använder gymnastikredskap och andra redskap för detta ändamål. Vi tränar kondition, kroppskoordination och styrka genom olika övningar. Vi leker lekar, tränar grundläggande bollspelsövningar och teknik, bollkänsla och övar på hänsynstagande och samarbete.

Simning: Vid två tillfällen åker vi och simmar. Vi tränar simning i mag- och ryggläge samt andra dyk- och vattenvaneövningar.

Syfte:

Syftet med ämnet idrott och hälsa är att få möjligheter att utveckla en hälsosam livsstil. Genom positiva upplevelser av rörelse både ute och inne, samt friluftsliv, kan eleverna utveckla en positiv inställning till fysisk aktivitet och få ett aktivt friluftsliv. Detta kan senare i livet leda till ett mer hälsosamt liv och god hälsa. 

 

Så här kommer arbetet att bedömas:

 • Genom att delta i alla idrottsaktiviteter kan du visa din förmåga att röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • Genom dans och andra rörelse- och koordinationsövningar till musik kan du visa din förmåga att röra dig till musik 
 • Genom diskussionsuppgifter och samtal kan du visa din förståelse för hur rörelse, friluftsliv och god hälsa hänger ihop. Vi diskuterar också uppvärmning och ergonomi och varför det är viktigt att ha kunskap om.
 • Genom att simma och delta i andra vattenövningar, visar du på din förmåga att simma, samt utvecklar förmågor att använda vid en nödsituation vid vatten
 • Genom uppgifter där du förväntas planera och utföra övningar i syfte att värma upp och/eller konditionsträna, samt reflektera över dessa, kan du visa din förståelse för vilka övningar som passar för olika syften och varför de är bra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Rörelser i lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Rörelse till musik
Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
Du kan röra sig och dansa så att det passar bra till musiken.
Simning
Du kan simma och övar vidare mot målet i åk 6, att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Diskussioner kring hälsa och fysisk förmåga
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Skador
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: