Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt VT 18

Skapad 2018-04-09 09:00 i Jarlaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Projekt: Normer och värden Tema: Vänskap

Innehåll

Projektplan

Vi bestämmer tillsammans i de båda grupperna på gul att arbeta med temat vänner i det övergripande projektet normer och värden. Vi fokuserar på empati, hur man är en bra kompis, samarbete och turtagning.

Bakgrund

I vårt nystartade projekt vänner ser vi ett behov hos barnen av att få meningsfulla sammanhang där deras uppmärksamhet fångas och de får ro att stanna kvar i gemenskapen. Att vistas och vara en del av en mindre grupper med en uppmärksam pedagog där en får möjlighet att använda flera sinnen ger en bra grund att utforska samarbete, empati och vänskap. Att se andra barns tillvägagångssätt, att få uppleva fördelarna med samarbete och turtagning samt känna gemenskap stärker både gruppdynamiken och det enskilda barnet.

Läroplanmål vi kommer fokusera särskilt på samt förmågor hos barnen vi vill utveckla och utmana

Utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och Leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära

Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Utforskningsbara frågeställningar att fördjupa tillsammans med barnen

Vad är vänskap? Hur gör vi vänskap? Hur gör vi förlåt? Vad är en kompis? Hur gör en kompis?

Pedagogernas fokus

Vilka strategier använder barnen för att "göra vänskap"? ( tex hjälper, visar empati, lyssnar, samarbetar etc) Skapa mötesplatser trygga/respektfulla relationer. Stärka barnets självkänsla.

Använda ledord för att hålla projektet levande under alla delar av dagen ex; tillsammans, dela med sig, samarbeta, olika/lika mm

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: