👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Syror och baser

Skapad 2018-04-09 09:07 i Regnbågsskolan Gullspång
Egenskaper hos syror och baser.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad betyder det att ett ämne är surt eller basiskt? I detta arbetsområde kommer vi arbeta med med egenskaperna hos syror och baser, kemiska reaktioner och hur nya ämnen bildas. Det kommer handla om saker som finns runtomkring oss i vardagen. Vi kommer lägga vikt på att syror och baser kan vara farliga på olika sätt - att det finns farliga vätskor i hemmet. Arbetsområdet innehåller laborationer, dessa görs med tonvikt på säkerhet och vi skriver laborationsrapporter. Aktuella miljöproblem kopplade till syror och baser samt kemi i mat kommer även att diskuteras.

Innehåll

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande:

 • Se på filmer om kemi, syror och baser.
 • Lära dig olika begrepp som har med arbetsområdet att göra, såsom; syra, bas, neutral, pH-värde, pH-skala, indikator, surt regn.
 • Du kommer att få genomföra enkla undersökningar, där du kommer att träna dig på att planera din undersökning och använda utrustningen på ett säkert sätt.
 • Du kommer att få dokumentera dina undersökningar i text och bild där tränar vi på att dokumentera med hjälp av olika begrepp.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring undersökningarna. Du kommer att få jämföra dina och andras resultat, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen och lyssna på hur andra tänker.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda de begrepp du har lärt dig i arbetsområdet för att beskriva och förklara kemiska samband.
 • Planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar.
 • Använda material, utrustning på ett säkert sätt.
 • Jämföra dina och andras resultat och samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen från olika källor för att skapa egna texter.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du planerar och genomför undersökningar som redovisas och bedöms utifrån hur väl du genomför och dokumenterar din arbetsgång samt slutligen drar slutsatser kring ditt och andras resultat.
 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter.
 • Du  använder dig av de begrepp som du har lärt dig, för att beskriva och förklara olika kemiska samband.
 • Du genomför de uppgifter, undersökningar och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

Uppgifter

 • Syror och baser

 • Hur du skriver en lab. rapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Omdömesmatris Kemi Lgr11

Förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersök-ningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersök-ningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Förmåga att
• använda kemins begrepp,
Eleven har grundläggande kunskaper om begreppen inom området och kan använda dem i ett samtal
Eleven har goda kunskaper om begreppen inom området och kan använda dem i ett samtal
Eleven har mycket goda kunskaper om begreppen inom området och kan använda dem i ett samtal
Förmåga att
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.