Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation om valfritt tema

Skapad 2018-04-09 09:13 i Britsarvsskolan Falun
I denna uppgift har eleverna möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin framställningsförmåga kopplat till ett tema som de väljer utifrån egna intressen.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I den här uppgiften har du möjlighet att fördjupa dig i ett tema som intresserar dig. När du förbereder din presentation kommer du att öva på lära dig ditt manus med stödord och när du framför den inför klassen övar du dig i att tala tydligt, begripligt och intresseväckande.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Konkretisering av mål

Du ska göra en muntlig presentation med skriftligt stöd i bildspel.
I presentationen ska du visa din förmåga att formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande i tal och skrift. Du ska också visa att du kan 
anpassa din framställning till åhörarna/åskådarna, så att de förstår vad du berättar

Arbetssätt

1. Du väljer ett tema som intresserar dig.
2. Du funderar på vad du vill ta med i din presentation och ordnar dina tankar i en disposition.
3. Du skriver ett manus för din framställning. Om du vill kan du be din lärare se över/rätta ditt manus.
4. Du gör i ordning en presentation med bilder och ev. text/stödord, som du ska visa för klassen när du framför din presentation.
5. Vid ett bestämt tillfälle (datumet bestäms i samråd med din lärare) framför du din presentation.

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas:
- Ditt språk, och relevant innehåll
- Din förmåga att göra ett begripligt och intresseväckande framförande
- Din förmåga att använda ord och fraser på ett passande sätt

Matriser

M2
Muntlig och skriftlig framställning

Lägre kvalitativ nivå
----->
------->
Högre kvalitativ nivå
TALA
Formulerar sig ännu inte så att det som sägs blir begripligt. Brister i formuleringar och uttal gör budskapet svårt att förstå.
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal. Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. har ett relativt tydligt uttal. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen.
SKRIVA
Formulerar sig ännu inte så att det som skrivs blir begripligt. Brister i formuleringar och språk gör budskapet svårt att förstå. Saknar strategier för att texten ska fungera.
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett enkelt, begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: