Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-18 Religion - Centrala tankegångar, handlingar och tolkningar

Skapad 2018-04-09 10:01 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
En del tror på att det finns en högre gudomlig makt (gud/gudar) som skapat moralen och den värld vi lever i, medan andra tror att det finns "något", men ingen Gud. Vissa tror inte alls, medan andra tror på astrologi. Syftet med kommande lektioner är att du ska få en förståelse för vad en religion och försöka finns både likheter och skillnader mellan olika religioner. Då kommer begrepp såsom myter och riter att hamna i fokus. Du kommer även att få förståelse för sambanden mellan samhälle och religion.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendom samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar
 • Riter och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Arbetsområdet är uppdelat i två delar:
 • den första delen har vi genomgångar om vad en religion är och går då samtidigt igenom viktiga begrepp såsom centrala tankegångar, frälsning, riter, högtider, myter samt urkunder. Till detta har vi ett skriftligt prov som genomförs veckan efter påsklovet.
 • den andra delen arbetar vi självständigt med att jämföra några religioner med varandra, detta utifrån de begrepp vi lärt oss från den första delen. Du lämnar in arbetet via ett google-dokument som sedan bedöms. 

 

 • 3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Skriftligt prov samt skriftlig inlämningsuppgift.
 • Provet genomförs veckan efter påsklovet, inlämningsuppgiften ska lämnas in senast fredag vecka 17.

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 • Jag kan förklara vad som definierar n religion samt hur detta kan ta sig uttryck i olika religioner
 • Jag kan resonera om likheter mellan olika religioner, till exempel när det gäller myter och riter.
 • Jag kan förklara vilken roll riter och myter spelar för månniskor och resonera om hur detta påverkar religion och samhälle.

 

2. Undervisning:

 •    
 •    
 •  

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Matriser

Re
Religion - Centrala tankegångar, handlingar och tolkningar

Kunskapskrav

Ha kunskaper om världsreligionernas centrala tankegångar, urkunder, konkreta uttryck och handlingar.
F
E
C
A
Eleven har ___ kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att ____ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Du har ännu inte nått lägsta godtagbara kunskapskrav.
grundläggande beskriva
goda förklara och visa på samband mellan
mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring

Kunskapskrav

Resonera om likheter och skillnader inom och mellan religioner och livsåskådningar
F
E
C
A
Dessutom för eleven ____ resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du har ännu inte nått lägsta godtagbara kunskapskrav.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade

Kunskapskrav

Undersöka och resonera om samband mellan religion och samhälle
F
E
C
A
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva ___ samband med ____ underbyggda resonemang
Du har ännu inte nått lägsta godtagbara kunskapskrav
enkla enkla och till viss del
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: