Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vindens pedagogiska planering friktion

Skapad 2018-04-09 10:05 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Vi utforskar och undersöker friktion

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 9/4-18 av Charlotte, Diana och Sussie


Var är vi? (Nuläge/syfte) 

I vårt projekt med kraft och rörelse har vi undersökt magnetismens kraft. Barnen visade även intresse för hastighet och friktion. Vi har börjat att undersöka friktion i pulkabacken och i rutchkanan.

Övningarna vi har valt ger barnen möjlighet att återkoppla tidigare erfarenheter och vi kan utöka variationen på olika sätt. Vi vill tillsammans med barnen undersöka hur underlaget påverkar friktionskraften. I övning två introducerar vi begreppet muskelkraft.


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Vi vill att barnen utvecklar nya kunskaper i begreppet friktion.  Vi vill att barnen ställer hypoteser och att vi tillsammans på ett lustfyllt sätt undersöker detta. 


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

Vi har planerat två övningar där vi ska undersöka friktion. I första övningen ska vi ha båtrace på rutschkanan. Båtarna är i olika färger men samma storlek och vikt. Vi undersöker tillsammans vad som händer när vi släpper ner båtarna och barnen får reflektera över följande frågor :

" Vilken båt tror ni kommer att vinna eller komma först ?"

" Tror ni att färgen avgör vilken båt som vinner ? "

" Kan vi minska friktionen på något sätt ? "

Vi kommer att tillföra vatten och minska friktionen på detta sätt.

I övning två vill vi synliggöra muskelkraft och friktionskraften genom att visa barnen att det behövs en kraft för att få en rörelse.

Vi tar in en pulka och ett barn får sätta sig i den. Ett annat barn ska få knuffa på, först på golvet och sedan på mattan.

Frågor som barnen ska få reflektera över är : 

" Vad tror ni behövs för att vi ska kunna flytta vår kompis ?"

" Vad är skillnaden på att knuffa på mattan resp golvet ?"

" På vilket underlag blir det minst resp störst friktion ? "

" Hur känns det i armarna när man knuffar ?"

 

Vi kommer att dokumentera genom bilder och filmer och Unikum. Bilderna vi sätter upp på vår reflektionsvägg där barnen ges möjlighet att reflektera tillsammans


 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: