Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och teknik

Skapad 2018-04-09 10:09 i Långhundra förskola Knivsta
Förskola
Vi vill öka barnens möjlighet att lära och då också väcka mer intresse kring matematik och teknik.

Innehåll

Syfte

Vi vill öka barnens möjlighet att lära och då också väcka mer intresse kring matematik och teknik.  

 

Genomförande

Att ta tillvara på vardagsteknik som finns och uppmärksammar den med barnen.

Att erbjuda tillfällen och material som gör barnen nyfikna på teknik och matematik.

Iordningställa material som barnen lätt kan hämta, hantera och utmanas i. 

 

Utvärdering

Genom dokumentationer och observationer utvärderar och planerar vi vidare i takt med barnens lärande och intressen. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: