👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 8

Skapad 2018-04-09 10:35 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Religion år 8 består av två arbetsområden 1. Etik och moral: Hur vet vi vad som är rätt och fel? Vilka konsekvenser får de val vi gör? Många frågor, minst lika många svar. Vi fördjupar oss i moraliska dilemman, etiska konflikter och frågor om vad som egentligen är gott och ont. 2. Livsfrågor: Vi tittar på religionens betydelse för identitetsskapande och undersöker hur olika religioner svarar på viktiga frågor om livet och döden. I dagens samhälle har religionens betydelse minskat och ersatts av annat. Vad beror det på? Vi använder oss av populärkultur för att se hur religionen skildras och svarar på viktiga frågor.

Innehåll

 

Mål

Målet med arbetsområdet religion vt år 8 är att du ska kunna:

 • Ta ställning i olika moraliska frågor och dilemman.
 • Förklara olika sätt att se på etiska frågor utifrån de tre etiska skolorna vi lär oss.
 • Förstå vilka möjliga konsekvenser våra val kan få.
 • Resonera om religionens betydelse som svar på t.ex. livsfrågor.
 • Förstå orsaker och konsekvenser av sekularisering i Sverige och andra delar av världen.

 

Arbetssätt och bedömning

 • Diskussion etiska frågor tillsammans i mindre grupper.
 • Filmen "Hunger games och diskutera etiska dilemman och val kopplade till scener ur filmen. Du kommer att svara skriftligt på frågor kopplade till filmen.
 • Filmer om religionens betydelse och livsfrågor från UR.
 • Uppgifter om religionens betydelse idag.
 • Redovisning i grupp om religion i populärkultur.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Argumentera och resonera
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Etiska modeller
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Se samband
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Resonera om livsfrågor och identiteter
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.