Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dari årskurs 1 -3

Skapad 2018-04-09 10:36 i Domnarvets skola Borlänge
Läroplan för grundskolor, modersmål – Dari - ht 2017 vt 2018
Grundskola F – 3 Modersmål
Planering - Dari - Klass 1 - 3

Innehåll

 

 

Inledning

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom modersmålet utvecklar eleven sin identitet och förståelse för omvärlden.

 

Avsnitt 1

Kursplanens syfte

 

*    Att lära alfabetet i alfabetiska ordning

*    Att kommunicera i tal och skrift

*    Använda modersmålet för att utveckla språket och sitt lärande.

 

*    Uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

 

Avsnitt 2

Konkreta mål

 

*    Kunna alfabetet i alfabetiska ordningar

*    Kunna namnen på bokstäverna

*    Ljuda bokstäver till ord

*    Läsa och förstå enkla texter

*    Skriva enkla texter som är kända till åldern

*    Stava bekanta ord

*    Lyssna och läsa på sagor, remsor och förstå innehållet

 

*    Delta i samtal

 

Avsnitt 3

Undervisning/ Arbetssätt

 

*    Träna modersmålets uttal i jämförelse med svenskans uttal.

*    Högläsning.

*    Träna på att uttrycka känslor och åsikter.

*    Arbeta med ord, stavning och skrivning.

 

*    Återberätta texter.

*    Rita bilder till texter.

*    Högtider, årstider och traditioner.

*    Enkla jämförelser mellan modersmålet och svenska alfabetet.

*    Färger.

*    Lyssna och läsa på sagor, remsor i böcker och på datorn.

*    Använda datorn enligt bokens instruktioner ”CD”n.

 

Avsnitt 4

Kommer att bedöma

 

*    Säger alfabetet i alfabetiska ordningar

*    Nämner bokstäverna

*    Läse korta och enkla texter

*    Berätta om en bild och vardagliga händelse

*    Läsa och skriva på modersmålet.

*    Tala, lyssna och samtala.

 

*    Uttrycka sina känslor och åsikter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: