Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växterna åk 4 Rösegård -Vt18

Skapad 2018-04-09 10:38 i Rösegårdsskolan Västerås Stad
Biologi åk 6. Männinskans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Allemansrätten. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband. Djurs, växternas och andra organismers liv.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Biologi - läran om det levande.

Organismer har liv, de består av celler.

Växterna med eller utan blommor.

Fröväxter. Sporväxter. Växternas stamträd.

Innehåll

1. Växterna

Vi studerar celler, enkla organismer och indelning av organismer. Vem var Carl von Linné?

Känner du till vad Allemansrätten är?  Ekosystem i närmiljön och några arter som lever där.

Vi ska plocka blommor och göra undersökningar av växter. Känna till några vanliga växtfamiljer.

 Lära sig namnen på fem vanliga träd och kunna skillja dem åt

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vi läser och arbetar med texten i Boken om biologi

lär oss nya uttryck och begrepp

Vi läser om betydande venskapsmän/kvinnor i arbetsområdet.

 skriver egen faktatext- cirkelmodellen.

Vi ser film och söker även fakta på nätet.

Redovisningar om egna valda växter i slutet på arbetsområdet

Vi sår och studerar växters livscykel.

 

5. Bedömning

-Ha kännedom om kända och betydande vetenskapsmän/kvinnor- växriket

-Känna till och kunna redogöra för en växt livscykel

-Känna till och kunan förklarara begrepp : bilogi, levande, organ,,art, biologisk mångfald, hållbar utveckling, ekosystem

fotosynteesen.

-Känna till växterns delar och kunna redogöra för växtens livscykel.

 

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Rösegård Biologi år 4-6 (Ny med F-kolumn ht-12)

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

F
Kunskapskrav för betyget E år 6
Kunskapskrav för betyget C år 6
Kunskapskrav för betyget A år 6
.Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

F
Kunskapskrav för betyget E år 6
Kunskapskrav för betyget C år 6
Kunskapskrav för betyget A år 6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

F
Kunskapskrav för betyget E år 6
Kunskapskrav för betyget C år 6
Kunskapskrav för betyget A år 6
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Natur och samhälle
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologi och världsbilden
Eleven berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: