👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-04-09 10:48 i Högastensskolan Helsingborg
En planering för arbetsområdet lag och rätt i Sverige samt vissa moraliska frågeställningar där vi arbetar med ämnena samhällskunskap och religion.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi har en mängd regler och lagar i vårt samhälle. Hur skulle samhället fungera utan lagar och regler? Vad händer efter att ett brott har begåtts? Vad är mänskliga rättigheter? Detta är en del av det vi kommer jobba med i detta arbetsområde.

Innehåll

 

Undervisning och arbetssätt

I det här arbetsområde kommer du få lära dig mer om:

 • olika former av regler och lagar och varför de behövs
 • veta vad som händer mellan brott och påföljd (straff)
 • olika typer av brott och påföljder
 • rättsbegrepp
 • mänskliga rättigheter

Du kommer att:

 • läsa texter och arbeta med dessa
 • lyssna på lärarledda genomgångar
 • se film och diskutera innehållet
 • arbeta med begrepp
 • diskutera och fundera kring olika frågor som har med lag och rätt att göra

Bedömning

När vi har arbetat med detta arbetsområdet ska du...

 • veta skillnaden mellan olika former av regler och lagar och varför de behövs.
 • veta vad som händer mellan brott och påföljd (straff)
 • känna till några olika typer av brott och påföljder
 • veta vad som händer när barn begår brott
 • kunna diskutera för och nackdelar med olika påföljder och hur dessa påverkar individen såväl som samhället.
 • kunna använda begrepp som hör ihop med arbetsområdet när du beskriver hur lag och rätt fungerar i Sverige.
 • känna till några mänskliga rättigheter och förklara betydelsen av dem.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lag och rätt

Lag och rätt

Betydelsen av lagar och regler
 • Sh  4-6
Du har grundläggande kunskaper om lagar och regler. Du har kunskap om hur våra lagar fungerar och beskriver på ett enkelt sätt vad de betyder för samhället.
Du har goda kunskaper om lagar och regler. Du kan förklara hur våra lagar fungerar och beskriver på ett utvecklat sätt vad de betyder för samhället.
Du har mycket goda kunskaper om lagar och regler. Du kan förklara hur våra lagar stiftas och fungerar. Du beskriver på välutvecklat sätt vad de betyder för samhället.
Ord och begrepp
 • Sh
Du visar att du försöker använda samhällsvetenskapliga begrepp när du beskriver hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar
Mänskliga rättigheter
 • Sh  4-6
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter samt ge exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter samt ge exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter samt ge exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.