Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i fysik för 9C (Universum) - VT18

Skapad 2018-04-09 11:01 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 9 Fysik
- Vi lär oss för livet! - Sedan vi började studera universum med teleskop har vår världsbild förändrats. På vilket sätt tror du?

Innehåll

Kapitel 12 (Fysikboken Spektrum): Universum

Kunskapsmål

Här får du lära dig

 • hur stjärnor producerar sin energi och att det finns olika slags stjärnor
 • hur man kan mäta avstånd i rymden och hur det har påverkat vår uppfattning om universums storlek och ålder
 • hur teknikutvecklingen har medfört att vi kan bygga större och större teleskop, nya typer av teleskop och hur det har påverkat vår världsbild
 • om stjärnor och galaxer samt rörelser och avstånd mellan dessa
 • att astrologi inte har någon vetenskaplig grund och därför inte har något att göra med astronomi
 • samtala om och argumentera för om det finns liv på andra planeter. Om det är vettigt att satsa pengar på att hitta utomjordiskt liv och hur det skulle påverka mänskligheten om vi fick kontakt med rymdvarelser
 • hur de astronomiska upptäckterna genom historien har förändrat vår syn på universums uppkomst och utveckling
 • om Big Bang-teorin och uppkomsten av de olika atomslagen
 • hur vår tids världsbild ser ut och hur det kosmiska kretsloppet fungerar
 • lite om forskning kring mörk energi och mörk materia

Undervisning/Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper på muntligt, skriftligt och praktiskt sätt genom att

 • svara på frågor muntligt, skriftligt, genom Kahoot och delta i diskussioner,
 • genomföra laborationer och skriva labbrapport 
 • visa dina kunskaper på ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: