Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande Smulan VT2018

Skapad 2018-04-09 12:18 i Hans och Greta förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

 

 

 

Läroplansmål

A.

Vi ska arbeta med att låta varje barn få tid att uttrycka sina tankar och åsikter. Det är viktigt att barnen får tid att prata till punkt och att de blir lyssnad på utan att pedagogerna ska skynda igenom processen.

B.

Vi ska arbeta med att observera barnens språk kring inflytande och delaktighet, till exempel hur de kommunicerar med varandra.

Planerade insatser

A.

Pedagogerna ska ha ett större fokus på samtalsstunderna och försöka eliminera bort allt annat runt omkring. Det är till exempel lättast vid samlingar och matstunder.

B.

Genom att ha tydliga instruktioner och samtal tillsammans med barnen om vad som "förväntas" utav de. Barnen ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka och ha ett inflytande i det egna utvecklingen och lärandet.

Kännetecken

A.

Barnen upplever att de blir sedd och hörd. Pedagogerna får gensvar genom ett leende eller en kram.

B.

Barnen tydliggör för varandra och hjälper varandra vid till exempel vid inskolningar, övergångar mellan aktiviteter och rutiner.

C.

Blyga barn som vågar ta för sig ännu mer än vad som gjorts tidigare.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: