Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva och bo

Skapad 2018-04-09 13:02 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Sverige är ett avlångt land med varierad natur och det finns många spännande platser att upptäcka och leva på. Men hur påverkar egentligen naturen och miljön vårt val av plats att bo på? Vad krävs för att vi ska vilja bo på en plats? Hur kommer det sig att det flesta människorna i Sverige bor i den södra delen av landet eller längs med kusten? När man väl har hittat en plats som man gillar att bo på varför måste man ibland flytta? och hur skulle det kännas att komma helt ny till en ny plats? Ja, det finns många spännande frågor att fundera på och dessa och många fler kommer vi att diskutera under några veckor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att du utvecklar din förmåga att beskriva på vilket sätt miljön kan påverka var människor väljer att bo. Du kommer även få utveckla din förmåga att göra jämförelser mellan olika platser. Vidare kommer du få träna din förmåga att analysera genom att ge exempel på orsaker och konsekvenser som en flytt kan medföra. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Analysera hur naturen påverkar var människor väljer att bo. 
 • Kommunicera genom att beskriva och förklara 
 • Använda begrepp som är relaterade till arbetsområdet. 

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer bedöma din förmåga att: 

 • Förklara varför människor väljer att bosätta sig på vissa platser.
 • Beskriva hur naturen kan påverka var människor bor och arbetar. 
 • Berätta varför vissa områden är glesbefolkade. 
 • Beskriva varför människor flyttar. 
 • Ge exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer. Du kommer få möjlighet att visa detta genom att: 

 • Du visar dig delaktig i diskussioner kring ämnet.
 • Du ger exempel på orsaker till en flytt.
 • Du kan beskriva några konsekvenser som en flytt kan få.  

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • Enskilt och i grupp
 • Se på film
 • Gemensamma diskussioner
 • Titta på kartor
 • Läsa faktatexterBegrepp

 • Stad
 • Land
 • Landsbygd
 • Glesbygd
 • Skog
 • Sjö
 • Ö
 • Bro
 • Fjäll
 • Kust
 • Åkermark
 • Sverige
 • Väderstreck
 • Adress

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: