Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och faktaarbete åk 6

Skapad 2018-04-09 13:11 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi jobbar med källkritik och du får skriva en faktatext om ett område från religionen.

Innehåll

Under några veckor får du lära dig mer om källkritik och hur man söker information i olika källor.

Du får också öva på hur man tar ut viktig information ur texter och sammanställer.

Detta arbete leder till att du skriver en egen kortare faktatext. Detta gäller för texten:

  • Du väljer ett område från religionen (SO-lärarna har gjort en lista att välja från)
  • Du ska använda din religionsbok som källa samt minst en (pålitlig) internetkälla
  • Du ska först skriva ner nyckelord från dina källor
  • Dina nyckelord sammanställer du till en tydlig text - max en dataskriven sida
  • Använd underrubriker
  • Ange dina källor längst ner, efter din text
  • Du får infoga en bild om du vill

Matriser

Sv SvA
Faktatext åk 6

Insats krävs
E
C
A
SKRIVA
Att skriva olika slags texter
Du når inte kraven för E.
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur . Du har god språklig variation.
Att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du når inte kraven för E.
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna med god säkerhet.
Att söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Att resonera om informationens användbarhet. Sammanställa med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Du når inte kraven för E.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: