Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation på Källerian

Skapad 2018-04-09 13:18 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Språk och kommunikation gör att barnen stärker sin självkänsla. Vi jobbar mot att alla ska våga uttrycka sig framför en grupp.

Innehåll

Nuläge

De flesta eleverna på Källerian är väldigt verbala av sig. Ofta kommer nya ideér som sedan verkställs tillsammans med andra barn och ibland med hjälp av pedagogerna.

Vi har många olika aktiviteter som främjar modet att stå inför en grupp. Ex. Open Stage, Teatertimme (pedagogisk drama) samt Gymnastik-, dans- och parkouruppvisning. Dock märker vi att på de olika aktiviteterna som innehåller att stå framför en grupp blir det oftast samma deltagare varje vecka. 

 

Mål

Vårt mål är att alla barnen ska våga och känna sig trygga med att stå och prata/agera framför en grupp.

 

Hur?

Möjligheten att öva på att stå framför en grupp finns. ex. Open Stage och Gymnastik-, dans- och parkouruppvisning. Vi ska testa att lägga in teatertimme ibland istället för open stage för att få fler att delta.

Vi har bestämt att fortsätta mer frekvent med fritidsråd en gång i månaden, förslagsvis varje första tisdag i månaden. Detta för att eleverna skall få öva på att uttrycka tankar och åsikter framför gruppen.

Andra aktiviteter där de övar på att stå framför en grupp är ex. wii.

Analys

Möjligheten att öva på att stå framför en grupp finns. ex. Open Stage och Gymnastik-, dans- och parkouruppvisning. Vi märkte att det inte var så många olika elever som deltog och därför testade vi att göra om open stage till teatertimme med pedagogisk drama en fredag. Detta blev mycket uppskattat och vi märkte en markant skillnad på deltagandet. Detta kommer vi därför att fortsätta med.

 

På fritidsråd har de kommit med förslag och olika ideer. De har många tankar om vad som kan förbättra verksamheten och vi har genomfört en hel del. Detta kommer vi fortsätta med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: