Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labradorer åk 4, vt -18

Skapad 2018-04-09 13:23 i Trönningeskolan Halmstad
Den här LPPn ska ge stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla i svenska och matematik.
Grundskola 4 Svenska Matematik
Vi kommer att jobba med både svenska och matematik, utifrån texter och arbetsuppgifter om hundrasen Labrador retriever.

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL

Du ska:

 • använda dig av en tankekarta eller en lista för att skriva texter
 • lära dig känna till några olika källor du kan använda dig av när du skriver faktatexter
 • skriva olika typer av texter som faktatext och korta historier
 • använda punkt, stor bokstav, frågetecken, utropstecken
 • genomföra en muntlig presentation av genomfört arbete

ARBETSSÄTT OCH UNDERVISNING

Vi ska arbeta med:

 • skrivning av faktatext, ibland kombinerat med matematik
 • läsförståelse, ibland kombinerat med matematik
 • litteraturläsning, främst faktatexter.

SYFTE

Syfte med undervisningen:

 • kunna använda vanliga regler för skriftspråk och stavning
 • kunna berätta om något muntligt med en röd tråd
 • kunna läsa och skriva olika slags texter och bearbeta dessa
 • kunna formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

BEDÖMNING

Bedömning av dina förmågor och kunskaper, enligt matrisen här nedanför.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ma
Matris år 4

På väg att nå kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Formulera sig och kommunicera i tal
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal
Du uttrycker dig med med ett enkelt språk för att beskriva och berätta om kända ämnen Du behöver hjälp med en "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Du uttrycker dig oftast klart och tydligt genom att berätta och beskriva Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Du uttrycker dig tydligt med ett varierat språk Du utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara dina åsikter och idéer.
Kommunicera i samtal
Tolka och förstå samtal. Föra en dialog med andra
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt kring välbekanta områden. Du ställer och besvarar enkla frågor
Du kan delta i samtal i både välbekanta och nya situationer Du ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare
Du inleder och deltar i samtal av olika slag Du har en aktiv roll i samtalet genom att ställa och besvara frågor.
Läsa och förstå
Tolka, analysera och förstå texter av olika slag
Du läser och förstår huvudinnehållet i till åldern anpassad text
Du läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända och okända områden
Du läser och förstår innehållet i olika typer av texter anpassade efter ålder
Samtala kring text
Du återberättar innehållet på ett enkelt sätt och/ eller svarar på frågor kring texten
Du återberättar relativt självständigt huvudinnehållet och visar på förståelse för hur händelser i texten hänger samman
Du återberättar självständigt huvudinnehållet och textens viktiga delar
Uttrycka sig i skrift
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift
Du uttrycker dig på ett enkelt sätt så att andra förstår Du använder ett enklt språk i korta, enkla texter Du behöver hjälp med att få "en röd tråd" i dina texter
Du uttrycker dig oftast klart och tydligt när du skriver texter av olika slag. Du kan beskriva och förklara Det finns en enkel "röd tråd" i dina texter.
Du uttrycker dig tydligt med ett varierat språk i enkla sammanhängande texter. Du kan beskriva, motivera och förklara i dina texter Det finns en "röd tråd" i dina texter
Skrivregler
Användandet av skiljetecken såsom punkt och stor bokstav
Du använder dig av skiljetecken med viss säkerhet.
Du använder dig av skiljetecken med relativt god säkerhet.
Du använder dig av skiljetecken med god säkerhet.
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Kunna lösa matematiska problem.
 • Ma
Du kan lösa matematiska problem med viss säkerhet.
Du kan lösa matematiska problem med säkerhet.
Du kan lösa matematiska problem med stor säkerhet.
Kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Kunna använda lämpliga metoder för att räkna ut tal.
Du kan använda lämpliga metoder för att räkna ut tal, med viss säkerhet.
Du kan använda lämpliga metoder för att räkna ut tal, med säkerhet.
Du kan använda lämpliga metoder för att räkna ut tal, med stor säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: