👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny Halmstad åk 3 vt 2018

Skapad 2018-04-09 13:28 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
En planering för arbete med hemortens historia, Halmstad.

Innehåll

Utgångspunkt

Eleverna har ett intresse för närområdet och vill veta historien om Halmstad.

Konkretisering av målen

Mål:

Du kan:

 • Nämna några platser i närområdet och berätta något om dem.
 • Berätta något om hur det var att leva i Halmstad förr i tiden.
 • Förklara begreppen dåtid, nutid och framtid. (Ex. berätta något om Halmstad i dåtid, nutid och framtid.)

Genomförande

Vi kommer att arbeta tillsammans I klassen, i  grupper och individuellt.

Vi kommer läsa faktatexter, se på film, diskutera och skapa i bild.

Vi kommer gå en stadsvandring i stan och då också dokumentera med hjälp av kamera/iPad.

Eleverna kommer också att få göra en utvärdering, där en självvärdering kommer att ingå.

Dokumentation och Bedömning

Bedömningen kommer ske under tiden vi arbetar.

Vi kommer avsluta temat med en gemensam diskussion där eleverna får visa sin kunskap.

Under arbetets gång kommer eleverna få berätta om vad de lärt sig.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3