Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Fjärilars liv

Skapad 2018-04-09 13:53 i Stentägtskolan Söderhamn
NTA Biologi Fjärilar Livscykler
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Under det här temat ska du få lära känna den här varelsen!

Vi kommer att följa en fjärils utveckling från larv till färdig fjäril.

Under temats gång uppstår många frågor och funderingar som vi försöker hitta svar på.

Innehåll

Syfte (varför)

Du kommer att få ta hand om klassens egna fjärilslarver.
Du får utveckla din förmåga att dokumentera det du ser när du observerar och studerar din larv/fjäril.
Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

 • Fjärilars liv,
 • Vad en livscykel är,
 • Samband och orsaker.

 

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

 

I det här temat kommer du att få ta hand om klassen egna fjärilslarver. Du ska observera och studera larver genom dess olika utvecklingsstadier till färdiga fjärilar.

Vi kommer att diskutera mycket och ta reda på fakta om fjärilar. Tillsammans försöker vi se samband och orsaker; vilka likheter/skillnader finns mellan dag och nattfjärilar, varför ser de ut som de gör; färger, tecken etc. Vi lär oss om fjärilens kroppsdelar och tar reda på vad fjärilen gör för nytta i naturen.

Kunskapskrav (bedömning)

 Du bedöms på hur väl du kan:
- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril
- berätta något om vad en larv och en fjäril äter
- berätta om fjärilens kroppsdelar t.ex. vad de kallas och används till
- dokumentera rita och/eller skriva under temats gång

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att berätta, rita, skriva och genomföra uppdragen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
No åk 1-3

Året runt i naturen

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Namn på några djur och växter i närmiljön
Årstider och hur naturen ändras
Enkla näringskedjor
Livcykler hos några djur och växter
Hur jorden, månen och solen rör sig

Kropp och hälsa

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Några kroppsdelar och hur de fungerar
Vad kroppen behöver för att må bra
Våra sinnen
Ljus
Ljud

Berättelser om natur och naturvetenskap

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Berättelser
Bilder

Kraft och rörelse

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tyngdkraft och friktion
Balans, tyngdpunkt och jämvikt

Material och ämnen

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Blandningar och lösningar
Luft
Vatten
Vad några material är gjorda av och hur de kan sorteras

Metoder och arbetssätt

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Dokumentationer
Observationer
Undersökningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: