👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

cap 5-6 Vamos 2

Skapad 2018-04-09 14:03 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Baseras på boken och separat material

Innehåll

 

Cap 5-6

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 • vardagliga situationer och händelser

 • muntlig information

 • språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, t.ex omformuleringar

 • språkliga företeelser som uttal, stavning samt grammatiska strukturer

   

  Genomförande:

  Vi kommer att arbeta med kap 5-6 i Vamos 2.

  Under arbetsområdet kommer du att få lära dig att berätta något i futurum, dvs något du ska göra. Du kommer repetera hur man köper glass, väder och dagarna. Du kommer även lära dig  säga att du tycker om något och har något. Arbetsområdet kommer att avslutas med prov

   

  Konkretisering av mål:

  Du ska efter detta arbetsområde visa att du kan:

  -lyssna på och förstå talad spanska

  -använda dig av futurum,verbet gustar i jag-form och verbet tener

  -berätta vilket väder det är, vad du ska göra och vilken dag det är 

  -köpa glass

 

Matriser

M2
Cap 5-6 vamos 2

Rubrik 1

Läsa
Du läser och förstår huvudinnehållet i enkla texter av olika slag, samt kan svara på enkla frågor om texten.
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet. Du kan även återge texten i stora drag
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet där du visar att du förstått både helhet och detaljer. Du kan även återge texten.
Skriva
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör förståelsen.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Samtala
Du deltar i mycket enkla samtal om saker du känner väl till.
Du deltar i enkla samtal och visar vilja att kommunicera. Du ställer frågor och du kan svara på andras frågor till dig.
Du är muntligt aktiv och försöker använda dig av strategier som t.ex. omformuleringar för att göra dig förstådd
Höra
Du förstår det mest väsentliga när språket talas långsamt och tydligt , men har svårt att svara på frågor kring innehållet
Du förstår det viktigaste när språket talas tydligt och kan svara på frågor som rör innehållet i helhet.
Du förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt och kan kortfattat återberätta innehållet.
Gustar
Du visar att du har börjat greppa reglerna för verbet men kan ännu inte tillämpa det i skrift
Du visar att du har börjat greppa reglerna för verbet och kan till största delen tillämpa det i skrift
Du visar att du greppat reglerna för verbet och kan tillämpa det i skrift
Futurum
Du visar att du har börjat greppa reglerna men kan ännu inte tillämpa det i skrift
Du visar att du har börjat greppa reglerna och kan till största delen tillämpa det i skrift
Du visar att du greppat reglerna och kan tillämpa det i skrift