Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individ- & familjeomsorg

Skapad 2018-04-09 14:04 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Vård och omsorg
Under detta område kommer vi att belysa omsorgen av barn, unga, vuxna & familjer som kan komma i behov av råd, stöd & service. Vi kommer även att ta upp anhörigomsorgen.

Innehåll

Mål
Syftet är att få en inblick i individ- & familjeomsorgen och för att få kunskap om vilka lagar & regler som skyddar dessa individer. 

 

Undervisning
Vi kommer att gå igenom detta på lektionstid den 10 / 4. 

 

Bedömning -
Bedömningen kommer att ske under lektionstid samt under en diskussionsuppgift som skall göras i grupp. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
    Vår  -
  • Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
    Vår  -
  • Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.
    Vår  -

Matriser

Vår
Vård- & omsorgsarbete 2

Detta krävs för att få E
Detta krävs för att få C
Detta krävs för att få A
Lagar
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer i samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven översiktligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön samt följer efter samråd med handledare relevanta lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: