Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk + Minoritetsspråk i Sverige

Skapad 2018-04-09 14:17 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 5 – 6 Svenska
Alla elever i grundskolan ska få grundläggande kunskaper om nordiska språk och nordiskt kulturarv. Du får tillfälle att möta de nordiska språken i tal och skrift. Du får tillfälle att utveckla din analysförmåga och lära dig om skillnader och likheter mellan språken. Vilket språk tror du historian nedan är skriven på? "Jeg har mistet min hund!" "Så sæt da en annonce i avisen." "Hvorfor det, min hund kan da ikke læse." I Sverige har vi fem stycken officiella minoritetsspråk och även ett inofficiellt, teckenspråk, De officiella minoritetsspråken heter Romani, Samiska, Jiddisch, Finska och Meänkieli. När ni jobbar med det här området så kommer ni titta mer på hur många i Sverige som talar språken, hur de låter, med mera.

Innehåll

Nordiska språk

Innehåll

 

Elevens mål
Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • känna till de nordiska språken och se likheter och skillnader

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, 
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem.
Lgr1

 

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Undervisning/ arbetssätt

 

 • titta på danska och norska filmer
 • titta- och lyssna på musik, nyhetsprogram
 • läsa enkla sagor/barnböcker på norska och danska 
 • läsa och lyssna på texter på svenska, norska och danska och jämföra dem  t ex Bockarna Bruse, 
 • uttala danska och norska ord 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. 

Hur ni får visa er kunskap:

 • Arbeta med texter och läsförståelse på norska och danska
 • Arbeta med ordkunskap
 • Arbeta med textjämförelser mellan de olika nordiska språken
 • Hörförståelse

Min lärare kommer att bedöma

 min förmåga att:

 • berätta om skillnader och likheter i de nordiska språken
 • känna igen och urskilja ord ur de nordiska språken
Sv  6 

Minoritetsspråk i Sverige

Innehåll

Uppdraget

 1. Titta på korta informationsfilmer om det svenska språket och de officiella minoritetsspråken, "Jakten på språket". Vi börjar med filmen som handlar om svenska, sen romani chib, samiska, jiddisch, finska och sist meänkieli .
 2. Efter att ha sett filmerna och diskuterat dem i helklass kommer ni att skriva egna faktatexter om de olika språken. Fakta till dina texter får du genom att anteckna fakta i din skrivbok under tiden filmerna visas.
 3. De faktatexter ni ska skriva, skrivs antingen på dator eller för hand.
 4. Slutligen kommer ni att skriva läxförhör om de fem minoritetsspråken.

Vad som kommer bedömas:

1. Ni kommer att bli bedömda på era faktatexter och läxförhör över vad ni lärt er om de olika minoritetsspråken.

Hur ni får visa er kunskap:

1. Skriva faktatexter om de fem officiella minoritetsspråken i Sverige.

2. Läxförhör på minoritetsspråken i Sverige som utgår från de filmer vi sett, texter vi läst samt dina eget skrivna faktatexter.

Uppdraget behandlar följande punkter i kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 •  Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 •  Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 •  
  Språkbruk Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 •  

 

Matriser

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: