Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2018-04-09 14:29 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 1 NO (år 1-3) Matematik SO (år 1-3) Svenska
Nu ska du få lära dig mer om livet på bondgården. Vilka djur som finns där och om bondens arbete.

Innehåll

 

Under detta tema kommer vi att få lära oss om livet på en bondgård genom att läsa och samtala om ämnet, skriva kortare texter, använda oss av matematik samt att under temats gång skapa vår alldeles egna bondgård med djur, hus och växter med mera! Eleverna kommer att få arbeta både individuellt, i par samt i helklass - för att på bästa möjliga sätt nå nya kunskaper och väcka nyfikenhet för ämnet.

 

Mål 

Du ska:

 • Kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren.
 • Kunna vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.
 • Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.
 • Känna till vilken mat vi får från bondgården.
 • Kunna namnge ett par av våra vanligaste sädesslag.
 • Kunna skriva enklare faktatexter om något av djuren.

 

Såhär ska vi arbeta:

Du kommer att:

 • Läsa enkla faktatexter om bondgårdsdjur.
 • Skriva enkla faktatexter.
 • Titta på film om bondgården.
 • Titta på olika sädeslag samt tala om vad de används till.
 • Sjunga sånger om djur.
 • Tillverka djuren i olika material.
 • Redovisa vårt arbete i grupper.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång genom observationer under lektioner samt genom att ta del av skrivet material.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: