Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer

Skapad 2018-04-09 14:41 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Historia
Under tre veckor kommer vi att arbeta med de forna civilisationerna Egypten, Mesopotamien och Grekland.

Innehåll

1. Arbetsbeskrivning (vad ska göras och hur?)

Under dessa veckor kommer du att få arbeta med tidiga civilisationerna. Du kommer att få information genom olika källor t.ex. genomgångar, boken  Historia (för sidhänvisningar se nedan), olika filmer (se nedan), söka information själv från olika källor och även diskutera med andra. Ni kommer att få göra en skriftlig examinationsuppgift i slutet av V17.

 

2. Syfte (därför gör vi det här)

Eleverna  ska få insikt om hur det förflutna präglar nutiden. De ska också få förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska begrepp och förhållanden.

3. Centralt innehåll (dessa delar ur läroplanen kommer vi främst att beröra)

- Se hur de första civilisationerna växte fram och göra en jämförelse mellan några högkulturer i Europa, Afrika och Asien.

- Likheter och skillnader mellan levnadsvillkor för människorna i de olika högkulturerna.

- Typiska kännetecken för epoken Antiken och dess betydelse för vår tid.

Sidhänvisningar

Egypten s. 16-18

Mesopotamien s. 21-25

Antikens Grekland s. 28-36

Filmer vi kommer att se från www.sli.se

Flodkulturer - Hur uppstod en flodkultur?
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=EDUS16971

Flodkulturer - Det gamla Egypten
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=EDUS16973

Flodkulturer - Mesopotamien
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=EDUS16972&db=26

ANTIKEN I GREKLAND
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203606

 

 

 

Matriser

Hi
Forna civilisationer

E
C
A
*ha baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
*ha goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
*ha mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
*diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan till viss del se orsaker och följder om detta.
*diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan relativt väl se orsaker och följder om detta.
*diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan på ett välutvecklat sätt se orsaker och följder om detta.
*förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
*förklara hur den den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
*förklara hur den den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
*använda historiska begrepp på ett enkelt sätt.
*använda historiska begrepp på ett utvecklat sätt när.
*använda historiska begrepp på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
*använda historiska källor för att dra enkla slutsatser. Diskutera på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
*använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser. Diskutera på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
*använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser. Diskutera på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: