Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och världen

Skapad 2018-04-09 15:10 i Grebbestadsskolan Tanum
Under en 5-veckors period kommer vi i SO jobba med kartor och världen. Vi kommer bland annat jobba igenom följande frågeställningar: Vad är en karta? Hur är den uppbyggd? Hur använder man den? Hur ser vår värld ut? Vilka är våra världsdelar och världshav? Hur skulle det kunna vara att leva i en annan världsdel?
Grundskola 2 Geografi SO (år 1-3) Samhällskunskap
Vad är en karta och hur fungerar den? Vad heter den största världsdelen? Kan man bo på Antarktis? Vad heter egentligen höger och vänster på en karta? Varför flyttar människor från ett land till ett annat? Detta är några av alla frågeställningar som vi kommer undersöka nu när vi ska jobba med geografi!

Innehåll

Syfte:

Från läroplanen (Lgr 11), Samhällsorienterade ämnen; Geografi:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

 Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

 

Hur och vad ska vi jobba med?

 • Läsa och diskutera kapitlen "Bilden av jorden" och "Hur fungerar kartan?" i Boken om SO, Liber. 
 • Titta och diskutera kringfilmer.
 • Orientering på skolgården med hjälp av karta. skolgården. 
 • Titta på världskarta
 • Träna på världsdelarna samt världshaven m.h.a arbetspapper och fysiska kartor.
 • Diskutera likheter och skillnader mellan att leva i olika världsdelar/länder

Hur och vad ska bedömas?

 • Du ska kunna tolka enkla kartor
 • Du ska kunna våra fyra huvudsakliga väderstreck och peka ut deras position på en karta
 • Du ska kunna namn och position på våra världsdelar 
 • Du ska känna till minst två orsaker till varför människor flyttar mellan olika länder/världsdelar 
 • Du ska kunna redogöra för skillnader som finns mellan att bo i ett annat land/världsdel jämfört med Sverige

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Ge   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: