Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, procent och bråk

Skapad 2018-04-09 15:42 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Geometri betyder mäta jord. Bråk är inte bara bråk.

Innehåll

När du har arbetat med området ska du:

  • Känna igen, jämföra, mäta och rita vinklar
  • Kunna sambandet mellan antal hörn och vinkelsumman hos månghörningar
  • Kunna namnge, konstruera och beräkna omkrets och area av geometriska figurer
  • Kunna använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen
  • Kunna uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
  • Kunna sambandet mellan andel, del och helhet
  • Kunna använda dig av sambandet för att lösa vardagliga problem
  • Kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen.

Viktiga begrepp i arbetsområdet:

Vinkel, vinkelsumma, månghörning, diagonal, triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, cirkel, diameter, radie, area, kvadratmeter, skala

Bråkform, täljare, nämnare, förkortning, enklaste form, förlängning, andel, del, det hela, decimalform, procentform

 

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, enskilt räknande, praktiskt arbete, diagnos och prov.

Matriser

Ma
Halmstad Matematik kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: